{{ msg.text }} OK
{{ cat.icon }}
{{ $t(cat.title) }}
{{ cat.id !== categoryExpanded ? 'arrow_downward' : 'arrow_upward' }}
{{ $t( getProjectTitle(img) ) }}
{{ img.title }}

home_work гр. Бургас, ул. Сливница 29, етаж 1 phone +359 88 943 00 87 Арх. Теменуга Барбова phone +359 88 727 13 20 Арх. Димитър Мандов email info@only-bg.com

Екип: арх. Теменуга Барбова
арх. Димитър Мандов
арх. Мила Захариева
арх. Георги Василев
арх. Мария Пачелиева

АРХИТЕКТУРНО БЮРО - ОНЛИ е Вашият коректен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания и да работи в името на едно ползотворно сътрудничество.
АРХИТЕКТУРНО БЮРО - ОНЛИ работи и успешно си сътрудничи със специалисти във всички сфери на проектантските услуги.

АРХИТЕКТУРНО БЮРО - ОНЛИ предлага услуги в сферата на:
- Комплексно проучване и проектиране на: - Еднофамилни жилищни и вилни сгради
- Многофамилни жилищни сгради
- Хотели
- Обществени
- Промишлени
- Интериор и обзавеждане
- Преустройства, реконструкции и саниране на съществуващи сгради
- Заснемане за узаконяване
- Авторски надзор, технически и инвеститорски контрол
- Проекти за промяна на статута на земята
- Подробни устройствени планове и технически проекти за вятърни генератори и фотоволтаични инсталации